Kim jesteśmy

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Służebnic Ubogich, założone przez św. Wincentego a Paulo i św. Ludwikę de Marillac, jest wspólnotą międzynarodową.

Jesteśmy powołane, by w duchu pokory, prostoty i miłości służyć Jezusowi Chrystusowi w ubogich i marginalizowanych. Przynaglane miłością Chrystusa i umacniane głębokim życiem modlitwy, żyjemy we wspólnocie, wspierając jedna drugą we wspólnej misji służenia. Pełniona przez nas służba odnosi się do całej osoby, w jej wymiarze ludzkim i duchowym.

Uznane przez Kościół jako Stowarzyszenie Życia Apostolskiego, Zgromadzenie jest obecne w 96 krajach świata, na pięciu kontynentach.

Służymy w miejscach, w których priorytetem jest podejmowanie działań na płaszczyźnie socjalnej: w szpitalach, domach dziecka, szkołach, schroniskach dla bezdomnych, domach opieki dla niepełnosprawnych, centrach dla uzależnionych oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba i gdzie możemy nieść pomoc i wsparcie. Pragniemy być dyspozycyjne w służbie, na miarę naszych sił i możliwości, we współpracy z innymi komórkami żywego organizmu Kościoła, a także z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami.

Początki Zgromadzenia

Początki Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia narodziło się niepostrzeżenie, w sposób, w jaki dokonują się dzieła Boże. Przez serce Wincentego a Paulo, Ludwiki de Marillac i Małgorzaty

Czytaj więcej…