Wspomóż nas

Tyle osób na całym świecie potrzebuje miłości, uwagi i pomocy. Dlatego Siostry Miłosierdzia zapraszają Cię do wspierania ich w służbie, by życie ubogich mogło zmienić się.

Siostry Miłosierdzia służą osobom żyjącym w wielkim ubóstwie i prowadzą różnorodną działalność charytatywną i społeczną.

Angażujemy się w działania średnio- i długoterminowe jak: edukacja zdrowotna, profilaktyka, opieka nad chorymi i niepełnosprawnymi oraz młodzieżą znajdującej się w trudnej sytuacji, nauka czytania i pisania, edukacja, promocja kobiet, służba migrantom, więźniom, ludziom żyjącym w izolacji, organizacje spółdzielcze, mikrokredyty mające na celu pomoc osobom w usamodzielnieniu się.

Angażujemy się również w reagowanie w sytuacjach kryzysowych: pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, walka z głodem, epidemiami…

Jeśli chcesz nas wesprzeć w naszych posługach w celu zmiany życia osób znajdujących się w ubóstwie, możesz to zrobić na różne sposoby:

Poprzez modlitwę

Wszyscy mogą się modlić – młodsi i starsi, bogaci i biedni, gdziekolwiek żyją.

Finansowo

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia

W sprawie spadków i darowizn, można do nas napisać na adres:

Bureau des Affaires Légales
140 rue du Bac
75340 PARIS Cedex 07
France

albo zadzwonić pod numer:

(0033) 1 49 54 78 31

Jeżeli pragniecie wesprzeć finansowo nasze misje, można napisać na adres:

Bureau des Missions
140 rue du Bac
75340 PARIS Cedex 07
France

albo zadzwonić pod numer:

(0033) 1 49 54 78 31