Święci i Błogosławieni Rodziny Wincentyńskiej

Święta Joanna Antyda Thouret

Życie Joanny Antydy Thouret było przygodą pełną pasji służenia Ubogim, “cierpiącym członkom Jezusa Chrystusa”, przygodą naznaczoną jednocześnie wydarzeniami rewolucji Francuskiej. 1765, 17 listopada narodziny 1787

Biografia…

Święty Franciszek-Regis Clet

Krótkie zdanie z Księgi Koheleta, przytaczane przez Franciszka-Regis Cleta dla umocnienia  współbraci ze Zgromadzenia w życiu wspólnotowym i w pełnionej misji, można uznać za syntezę

Biografia…

Błogosławiony Ghebre-Michał

Dla Ghébré Michała, męczennika poszukującego prawdy, znajomość różnych twierdzeń teologicznych była niewystarczająca. Zależało mu na prawdzie opartej na Pismach, wyrażonej przez Ojców Kościoła, sformułowanej przez

Biografia…