Nasza posługa

Naśladując sposób życia Jezusa Chrystusa oraz przykład św. Wincentego i św. Ludwiki, Siostry Miłosierdzia głoszą Ewangelię służąc Ubogim. Ponieważ już od samych początków Zgromadzenia nie było najważniejszym miejsce służby Sióstr, ani ich potrzeby osobiste, Siostry wiedzą, że “Bóg oczekuje na nie w tych, którzy cierpią” (Konstytucje, 7b).

Podobnie jak zmieniają się i rozwijają społeczeństwa, tak też zmieniają się potrzeby tworzących je osób. „Poprzez cierpiących braci i siostry, przez znaki czasu, przez Kościół” (Konstytucje, 11a) Zgromadzenie rozeznaje wezwania Chrystusa. Siostry Miłosierdzia angażują się w służbę socjalną oraz w szeroki zakres działań humanitarnych. Pracują również na rzecz sprawiedliwości, pokoju i solidarności. Z tego względu rodzaje wykonywanych przez Zgromadzenie posług ulegają ciągłym zmianom i adaptacji.

Niektóre rodzaje aktualnie pełnionej służby: