Kącik modlitwy

Służba najbardziej wydziedziczonym czerpie swą siłę z kontemplacji Chrystusa, który często modlił się na osobności. Na początku każdego miesiąca, zamieszczamy tutaj nową prezentację jako pomoc dla pogłębienia życia wewnętrznego oraz dla odkrywania duchowości wincentyńskiej.

Ostatnie wideo

Rozważanie Tajemnic Chwalebnych Różańca Świętego

... pod opieką Maryi...

Założyciele wpoili Siostrom Miłosierdzia miłość i naśladowanie Najświętszej Dziewicy. Zachęcali, by kontemplować w Niej:

* Niepokalaną, w pełni otwartą na działanie Ducha Świętego, za przykładem Jezusa ukazaną przez świętego Wincentego, jako doskonały wzór tych, którzy «słuchają Słowa Bożego i je zachowują»;

* Służebnicę pokorną i wierną wobec planów Ojca, wzór serc ubogich;

* Matkę Boga, Matkę Miłosierdzia i Nadzieję maluczkich, najgłębiej zjednoczoną ze swoim Synem i prowadzącą do Niego tych, którzy się Jej powierzają; Matkę Kościoła i Jedyną Matkę Zgromadzenia, której święta Ludwika powierzyła nowo powstające Zgromadzenie, pragnąc oddać je na zawsze pod Jej opiekę. (K 15b)

Skrzynka intencji

Jeżeli pragniesz, aby Twoje intencje były obecne w modlitwie w naszej Kaplicy Matki Bożej od Cudownego Medalika w Paryżu, wypełnij formularz, dostępny na stronie: Twoje intencje