Międzyprowincjalne Spotkanie Formacyjne. 25 maja – 5 czerwca 2023 r., Chanzo House – Nairobi, Kenia

„Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem” (Ps 133)

Było to spotkanie, które zjednoczyło umysły i serca wszystkich Prowincji Sióstr Miłosierdzia w Afryce i na Madagaskarze. Trzydzieści Sióstr Miłosierdzia z ośmiu Prowincji Afryki, Madagaskaru i Misji Kenii zebrało się w Chanzo, w Kenii, w dniach od 26 maja do 4 czerwca 2023 r.; były to Siostry Wizytatorki, Siostry Radne ds. formacji i Siostry odpowiedzialne za formację początkową w Misji, a także Koordynatorka Misji Kenii i formatorki.

Podczas tego spotkania omówiono tematy dotyczące powołania i życia Sióstr Miłosierdzia. Były to między innymi:

  • Towarzyszenie Sióstr Służebnych w ich misji animacji i formacji.
  • Formacja formatorek do pogłębionego procesu towarzyszenia i rozeznawania.
  • Międzykulturowa wspólnota dla misji w Afryce rozdartej przemocą.
  • Pogłębianie poczucia przynależności do Zgromadzenia i poczucia sacrum.
  • Rola/wyzwanie nowoczesnej technologii w formacji i kształtowanie krytycznego myślenia w obliczu bombardowania przez media społecznościowe.
  • Misyjne podejście do inicjatyw rozwojowych.

Wszystkie te tematy zostały bardzo dobrze omówione przez doświadczone osoby, w tym między innymi naszą Przełożoną Generalną, Siostrę Françoise Petit i naszą Radną Generalną, Siostrę Theresę Eke. Poruszone zostały kwestie, które dotykały sedna naszego życia jako Sióstr Miłosierdzia. Poprzez nasze wzajemne spotkanie ubogaciłyśmy się refleksją
i dzieleniem się naszymi doświadczeniami. Ostatecznie wspólnie zastanawiałyśmy się nad tym, jak podejść do tych realiów, aby dawać bardziej prorocze świadectwo jako Siostry Miłosierdzia w dzisiejszym świecie, a także nad formacją i towarzyszeniem dzisiejszym i przyszłym Siostrom Miłosierdzia, szczególnie w Afryce.

Powiązane artykuły