Do Najświętszej Dziewicy z świętą Ludwiką de Marillac

Proście Najświętszą Pannę, aby była waszą Jedyną Matką. Testament

Św. Ludwiki 15 marca 1660.

Inne artykuły

Miesiąc misyjny

Gdy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy rozpoznajemy Jego ojcowską obecność w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, nie możemy nie głosić

Zobacz wideo…