Do Najświętszej Dziewicy z świętą Ludwiką de Marillac

Proście Najświętszą Pannę, aby była waszą Jedyną Matką. Testament

Św. Ludwiki 15 marca 1660.

Inne artykuły

Bóg pośród nas

„Wcielenie” jest jedną z głównych tajemnic duchowości św. Wincentego a Paulo. Cały okres Adwentu, podobnie jak Boże Narodzenie i okres bożonarodzeniowy, umieszcza tajemnicę Wcielenia w

Zobacz wideo…

Miesiąc misyjny

Gdy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy rozpoznajemy Jego ojcowską obecność w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, nie możemy nie głosić

Zobacz wideo…