Do Najświętszej Dziewicy z świętą Ludwiką de Marillac

Proście Najświętszą Pannę, aby była waszą Jedyną Matką. Testament

Św. Ludwiki 15 marca 1660.

Inne artykuły

Modlitwa o pokój

Nie możemy już myśleć tylko o zachowaniu jedynie naszych osobistych czy narodowych interesów, ale musimy myśleć o sobie w perspektywie dobra wspólnego, w wymiarze wspólnotowym,

Zobacz wideo…

Odwiedź nas, Maryjo

W tym roku, kiedy wspominamy „Światło Pięćdziesiątnicy”, celebracja objawień Najświętszej Maryi Panny św. Katarzynie i rocznica założenia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

Zobacz wideo…