Modlitwa o pokój

Nie możemy już myśleć tylko o zachowaniu jedynie naszych osobistych czy narodowych interesów, ale musimy myśleć o sobie w perspektywie dobra wspólnego, w wymiarze wspólnotowym, czyli jako „my”, otwarci na powszechne braterstwo. Nie możemy dążyć jedynie do chronienia samych siebie, ale nadszedł czas, abyśmy wszyscy zaangażowali się w uzdrowienie naszego społeczeństwa i naszej planety, tworząc podstawy bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata, poważnie zaangażowanego w dążenie do dobra, które byłoby naprawdę wspólne. Musimy powrócić do kwestii zapewnienia zdrowia publicznego dla wszystkich; promować działania pokojowe w celu zakończenia konfliktów i wojen, które nadal generują ofiary i ubóstwo.

Papież Franciszek, 1 stycznia 2023. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju.

Inne artykuły

Być Wincentym a Paulo  

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak mógłbyś zostać świętym Wincentym a Paulo? Jakie elementy uczyniły go człowiekiem/świętym, którym był? W jaki

Zobacz wideo…