W służbie osobom ubogim dotkniętym przez COVID-19 w Indonezji

“Przejść przez bramę… Iść ku… Spotkać…” Temat Konwentów nigdy nie był bardziej realny niż teraz, w czasie pandemii, zachęcając nas, byśmy „biegli do Ubogich jak do ognia”. Siostry oraz młode kobiety mieszkające w naszych noclegowniach i nasi świeccy współpracownicy i nasi świeccy współpracownicy i nasi świeccy współpracownicy rozdawali paczki z żywnością, posiłki, środki ochrony osobistej, maski na twarz dzieląc się nadzieją, dzieląc się pokojem!

Powiązane artykuły