Expo Św. Elżbieta Anna Seton

W Domu Macierzystym odbyła się wystawa z okazji dwusetnej rocznicy śmierci św. Elżbiety Anny Seton, pionierki Rodziny Wincentyńskiej w Stanach Zjednoczonych. Wystawa rozważa kilka aspektów jej życia z perspektywy jej tęsknoty za wiecznością, zilustrowaną cytatami z jej wielu pism i listów. W marcu, w rocznicę jej wejścia do Kościoła katolickiego (14 marca 1805) i przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej (25 marca 1805), wystawę można obejrzeć na swoim ekranie.

Powiązane artykuły