Nasi Założyciele

Święty Wincenty a Paulo

W 1737 r. Wincenty a Paulo został przez Kościół ogłoszony świętym, a 150 lat później – patronem wszystkich katolickich dzieł charytatywnych. Świętość Księdza Wincentego, podobnie

Biografia…

Święta Ludwika de Marillac

Ludwika urodziła się w XVI wieku, jednak jej życie bliskie jest naszemu, w jego najbardziej powszednich zajęciach. Pośród różnych wydarzeń otwierała ona stopniowo swoje serce

Biografia…