Jubileusz 250-lecia pobytu Sióstr Miłosierdzia w Białymstoku

[Prowincja Warszawska]  W sobotę, 9 listopada, Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Warszawskiej obchodziły Jubileusz 250-lecia pobytu Sióstr Miłosierdzia w Białymstoku.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9:00 uroczystą Mszą Świętą w białostockiej archikatedrze, której przewodniczył abp Tadeusz Wojda. W koncelebrze brali udział m.in. kapelan Prezydenta RP, Kapłani ze Zgromadzenia Misji oraz zaprzyjaźnieni Kapłani, Profesorowie i Alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, a także Siostry z innych zgromadzeń zakonnych. Obecni również byli licznie zgromadzeni członkowie Stowarzyszenia Cudownego Medalika, pracownicy przedszkola prowadzonego przez Siostry, a także rodzice z dziećmi. Na uroczystość przyjechały Siostry Radne i Siostry Miłosierdzia z różnych domów Prowincji, które na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci pełniły posługę w Białymstoku.

Abp Wojda w homilii powiedział: „Piękna, choć nie bez trudności, i wspaniała posługa charyzmatyczna Sióstr Miłosierdzia na przestrzeni długich lat pobytu w Białymstoku, aż po dzień dzisiejszy, jest chyba najlepszą i najwymowniejszą odpowiedzią, odpowiedzią pełną nadziei również na przyszłość. Swoim życiem i swoim posługiwaniem siostry dawały i nadal dają odpowiedź, że życie konsekrowane, wbrew wszelkim powierzchownym opiniom ma wielkie znaczenie, gdyż w świecie zagrożonym przez zalew spraw nieważnych i przemijających wyraża nieograniczoną bezinteresowność i miłość”.

Siostra Wizytatorka natomiast w krótkim podziękowaniu wyraziła pragnienie, aby ten rok Jubileuszowy był dla wspólnoty Sióstr w Białymstoku i wszystkich Sióstr Prowincji rokiem łaski i nawrócenia.

Po Mszy świętej w sali konferencyjnej przy Archikatedrze miało miejsce sympozjum, na którym wygłoszone zostały referaty na temat charyzmatu i historii Sióstr Miłosierdzia w Białymstoku, a następnie Goście udali się na obiad do domu Sióstr Miłosierdzia.

Dziś Siostry prowadzą przedszkole, towarzyszą wspólnotom Stowarzyszeniom Cudownego Medalika, odwiedzają samotnych w ich domach, wspierają bezdomnych. Bogu niech będą dzięki za wszystko!

Powiązane artykuły