Wystawa. Światło Pięćdziesiątnicy: od Świętej Ludwiki… do dnia dzisiejszego.