Obchody 50. rocznicy przybycia Sióstr Miłosierdzia do Burundi i Rwandy.W Burundi i Rwandzie

Pierwsze Siostry Miłosierdzia przybyły do Burundi 8 grudnia 1971 roku, a do Rwandy 17 maja 1973 roku. Dziś Jezus kontynuuje swoje dzieło wśród swojego umiłowanego ludu – wśród Ubogich. Po 50 latach charyzmat św. Wincentego a Paulo jest nadal żywy w Burundi i Rwandzie, a Siostry Miłosierdzia z Prowincji Afryki Środkowej i Prowincji Erytrei są obecne w Republice Środkowoafrykańskiej od 10 lat. Charyzmat wincentyński jest realizowany w dziedzinie zdrowia, pracy socjalnej i edukacji. Spotykamy Chrystusa również w więzieniach i obozach dla uchodźców.

Jubileusz 50-lecia obchodziłyśmy przez cały rok; został otwarty 8 grudnia 2021 r. w Ntobwe, w diecezji Gitega w Burundi, a zamknięty 7 grudnia 2022 r. w Rwandzie.

Radość przeżywania Jubileuszu w obecności Siostry Françoise PETIT i Siostry Theresa EKE

Pan pobłogosławił nas obecnością naszej Przełożonej Generalnej, Siostry Françoise PETIT, której towarzyszyła Siostra Theresa EKE, Radna Generalna. Przybyły one do Domu Prowincjalnego wieczorem 1 grudnia. Drugiego dnia spotkały się z uczniami przedszkola i szkoły podstawowej im. św. Wincentego a Paulo, gdzie dzieci i nauczyciele powitali je tańcem kulturalnym.

Od 3 do 10 grudnia odwiedziły 7 wspólnot, oprócz Domu Prowincjalnego. Wszystkie Siostry Prowincji były poruszone głębią, bliskością i życzliwością, prostotą, pokorą i miłosierdziem Siostry Françoise i Siostry Theresy, cnotami, które służą jako świadectwo życia i są dla nas wyzwaniem.

Siostra Françoise zachęciła nas do wprowadzenia w życie przekonań zawartych w Dokumencie Międzykonwentowym 2021-2027.  Ich wizyta postawiła przed nami następujące wyzwania: żyć pełniej duchem Zgromadzenia; kontynuować nasz postęp w kierunku samofinansowania; pozostać wiernym charyzmatowi naszych Założycieli; wzmocnić życie braterskie dla misji; być służebnicami, których styl życia jest oświecony Słowem Bożym, życiem Jezusa i naszych „panów i mistrzów”.

Dziękujemy Bogu i Kościołowi, którzy towarzyszą nam w naszej misji. Dziękujemy pierwszym Siostrom, które utorowały nam drogę. Dziękujemy Siostrze Françoise i Siostrze Theresa, które przekazały nam radość życia w komunii z całym Zgromadzeniem. Dziękujemy wszystkim, którzy tak ciężko pracowali, aby ten jubileusz był sukcesem, od jego otwarcia do zamknięcia. „Wszechmocny uczynił dla mnie cuda, święte jest Jego imię” (Łk 1, 49). Obecność naszych Przełożonych jest wyryta w naszych sercach, które głęboko naznaczyły obchody naszego Jubileuszu: jest to przejście Boga i możemy powtórzyć jak Mędrcy: „Widziałyśmy Gwiazdę”.

Siostry Miłosierdzia

Prowincja Afryki Środkowej

Powiązane artykuły