Wizyta Przełożonej Generalnej w Prowincji Karaiby

Dnia 12 października br., w Święto Matki Bożej z Pilar, miałyśmy radość gościć naszą Przełożoną Generalną, Siostrę Françoise PETIT i Siostrę Alicię Margaritę CORTÉS, Radną Generalną dla Ameryki Łacińskiej, z wizytą w naszej Prowincji Karaibskiej w roku dziesiątej rocznicy od jej założenia. Zostały one radośnie powitane w Domu Prowincjalnym przez Siostry ze Wspólnoty i innych pobliskich domów.

Podczas swojego pobytu Siostra Françoise i Siostra Alicia Margarita odwiedziły niektóre wspólnoty w Republice Dominikańskiej i na Kubie, słuchając jak Siostry, współpracownicy i niektórzy beneficjenci dzielą się swoim życiem, nadziejami i trudnościami.

Dzięki technologii mogły również spotkać się z Siostrami z Puerto Rico, Miami i Haiti, które cieszyły się z ich obecności, możliwości wysłuchania ich i wymiany informacji na temat codziennego życia na różnych misjach, radości i wyzwań.

Podczas wizyty Siostra Françoise i Siostra Alicia Margarita spotkały się z Siostrami od 4 do 25 lat powołania. Siostry Młode wyraziły swoje troski, pragnienia i marzenia dotyczące Zgromadzenia dzisiaj i w przyszłości. Siostra Françoise zaprosiła je do bycia światłem pośród tak wielu ciemności, które otaczają nas w dzisiejszym świecie.

Podczas spotkań z Siostrami zachęcała nas do życia braterskiego jako proroczego znaku jedności w różnorodności. Zachęcała nas do dbania o wspólnotowe chwile i przestrzenie, tworząc je tak, aby były czasem i miejscem pokoju i komunii dla nas samych i dla innych. Siostra Françoise podzieliła się z nami również wiadomościami na temat życia Sióstr w różnych krajach, odpowiadając szczególnie na nasze zainteresowanie Siostrami w miejscach konfliktów.

We wspólnotach, przez które przejeżdżały, Siostra Françoise i Siostra Alicia Margarita cieszyły się bogactwem kulturowym naszego ludu wyrażonym w tańcach, pieśniach i wierszach, prezentowanych przez dzieci, młodzież i starszych, a także lokalnych artystów.

Dziękujemy Bogu za ten błogosławiony moment dla naszej Prowincji w 400. rocznicę Światła Pięćdziesiątnicy, za dar obecności Siostry Françoise i Siostry Alicii Margarity pośród nas, aby ożywić i odnowić naszego ducha i charyzmat dla nowej Pięćdziesiątnicy na tych karaibskich ziemiach.

Powiązane artykuły