Formacja Animatorów WMM

Stowarzyszenie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej (WMM) na Słowacji liczy obecnie ponad 1200 członków, którzy nie tylko spotykają się na różnych wydarzeniach, takich jak obozy letnie, spotkania krajowe, Vince-Olympics i dni sportu, ale także organizują działania w swoich lokalnych społecznościach. To właśnie tam jest największe zapotrzebowanie na liderów. Siostry od czasu do czasu odwiedzają te grupy i zachęcają członków, ale większość posługi na rzecz dzieci spoczywa na młodych liderach.

Młodzi ludzie uczą się pracować z dziećmi i formować się w tak zwanych „Animacours”, które są prowadzone przez Kapłana ze Zgromadzenia Misji we współpracy z Siostrą Miłosierdzia. Obecnie istnieje sześć Animacours, z których każdy ma własnego Kapłana i Siostrę. Animacours, jako całość, składa się z 10 weekendowych spotkań. Pierwsze sześć skupia się na formacji samych młodych ludzi (zaczynają w wieku około 14 lat) i obejmuje następujące tematy: relacje (w rodzinie, między przyjaciółmi), bycie sobą, fizyczne, psychiczne i duchowe życie człowieka, bycie chłopcem, bycie dziewczyną, psychologia grzechu i powołanie. Wierzymy, że ważne jest, aby najpierw skupić się na ich rozwoju osobistym, aby nie tylko znali teorię dotyczącą przygotowywania spotkań i pracy z dziećmi, ale przede wszystkim, aby byli dobrymi ludźmi i chrześcijanami, którzy przekażą dzieciom właściwe wartości.

Ostatnie cztery sesje poświęcone są praktycznym tematom dla liderów, a mianowicie: Teoria i metodologia towarzyszenia dzieciom i młodzieży, Dzień z życia lidera, a na koniec sposoby rozumienia Pisma Świętego oraz egzamin końcowy kończący sesje, podczas których liderzy prezentują to, czego nauczyli się podczas tych weekendów.

Podczas Animacours uczestnicy otrzymują różne praktyczne zadania: przygotowanie spotkania (czasem nawet „wypróbowanie” go na dzieciach i otrzymanie później informacji zwrotnej), przeczytanie biografii świętego Wincentego i przygotowanie krótkiej refleksji na jej temat lub pomoc komuś w ich sąsiedztwie. Oprócz wykładów, Animacours obejmują pracę w grupach i dzielenie się, gry, codzienną celebrację Eucharystii, modlitwę różańcową i wieczorną adorację, które są bardzo cenione. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują certyfikat animatora.

Częścią szkolenia jest również „Animazlet”. Jest to wydarzenie organizowane dla obecnych liderów WMM i osób zaangażowanych w proces przygotowania WMM. Wydarzenie to ma być zachętą dla aktywnych członków WMM, ale jednocześnie ma na celu przekazanie w kreatywny sposób pewnych umiejętności, które są ważne dla wykonywania pracy lidera i zachęcania do duchowego wzrostu oraz dla samej misji przewodniczenia.

Ponadto młodzi ludzie mają możliwość wzięcia udziału w szkoleniu o nazwie VIP, które składa się z trzech weekendowych spotkań w roku. W spotkaniach tych uczestniczą liderzy lokalnych społeczności i inni aktywni młodzi animatorzy. Celem tematycznym kursu jest rozwijanie i utrwalanie podstawowych umiejętności w pracy z młodymi ludźmi, podzielonych koncepcyjnie na trzy obszary: prowadzenie, informowanie i zachęcanie.

Jako Siostry jesteśmy bardzo wdzięczne młodym ludziom, którzy inwestują swój czas, energię i talenty w swoją formację i formację powierzonych im osób, abyśmy razem z Najświętszą Dziewicą mogli podążać za Jezusem.

Powiązane artykuły