Błogosławiona Lindalva Justo de Oliveira: 30 lat męczeństwa (1993-2023)

W dniu 9 kwietnia 1993 r. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia obecne w Prowincji Recife, a konkretnie w Salvador da Bahia, zostało zaskoczone wydarzeniem, które zmieniło jego życie, historię, a nawet rozumienie służby Ubogim, charyzmatu jego Świętych Założycieli.

Ofiarując swoje życie, Siostra Lindalva z wielką gorliwością i poświęceniem podjęła się opieki nad osobami ubogimi powierzonymi jej w Schronisku Dom Pedro II w Salvador Bahia i dała świadectwo doskonałej miłości do Boga.  Solidna w cnotach wincentyńskich, zawsze manifestowała ducha przynależności do Zgromadzenia, zakorzenionego w charyzmacie, który przyjęła.

Aby uczcić 30. rocznicę jej męczeńskiej śmierci, Prowincja Recife w jedności z Archidiecezją Salvador da Bahia, opracowała Projekt Misyjny mający na celu pogłębienie nabożeństwa do błogosławionej Lindalvy. Otwarcie miało miejsce w Domu Prowincjalnym Nossa Senhora das Graças w Recife – PE w obecności wszystkich Sióstr Służebnych, które już zaplanowały w swoich wspólnotach uroczyste obchody z różnorodnymi działaniami. W Salvadorze działania te rozpoczęły się od zorganizowania pielgrzymki z relikwią drugiego stopnia, która objęła całe terytorium archidiecezji, podzielone na 12 obszarów.

Kulminacja Jubileuszu miała miejsce w Salwadorze dnia 15 kwietnia 2023 r. z programem, który obejmował intensywny udział wiernych i czcicieli z różnych miejsc, w tym dużą pielgrzymkę z miejsca urodzenia błogosławionej Lindalvy.  W pielgrzymce wzięło udział trzech rodzonych braci Siostry Lindalvy. Rano w katedrze w São Salvador da Bahia odprawiona została Msza Święta, której przewodniczył kardynał Dom Sergio da Rocha, arcybiskup Brazylii, koncelebrowana przez kilku biskupów i kapłanów z innych diecezji. W swojej homilii kardynał podkreślił niektóre ważne cechy świadectwa błogosławionej Lindalvy: Została nagrodzona za życie zgodne z przykazaniem miłości jako Siostra i Córka Miłosierdzia. „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” – powiedział Jezus. Te słowa odbiły się echem w sercu Siostry Lindalvy i były widoczne w jej hojnej służbie braciom i siostrom. Umarła w szacie umycia nóg, w fartuchu, wprowadzając w życie lekcję, którą Jezus zostawił nam podczas Ostatniej Wieczerzy i na ołtarzu Krzyża. Jej życie zostało ofiarowane jak ziarno pszenicy, które jest spożywane, aby wykiełkować. Męczeństwo Siostry Lindalvy jest niezwykłym znakiem jej wiary w Jezusa i jej wierności powołaniu, do którego została wezwana i misji, która została jej powierzona. Swoim męczeństwem upodobniła się do Ukrzyżowanego Jezusa, który do końca był wierny Ojcu, wypełniając Jego misję. Była wierna Jezusowi, była wierna swojemu powołaniu i misji, trwając w czystości i miłości. Dzisiejszy świat potrzebuje ludzi gotowych żyć miłością i czystością; potrzebuje ludzi czystych, aby móc kochać i służyć; potrzebuje ludzi zdolnych kochać tak, jak Jezus kochał i uczył nas kochać. Dlatego właśnie Siostra Lindalva jest uznana przez Kościół jako Błogosławiona Lindalva, jako szczęśliwa Lindalva. Tak, szczęśliwa jest ta, która może żyć z Chrystusem i jak Chrystus. Błogosławiona jest ta, która może umrzeć z Chrystusem i jak Chrystus. *

Siostra Alessandra Sousa Oliveira, Siostra Miłosierdzia, przedstawiła temat: „Piękna Jutrzenka w niebieskim habicie Siostry Miłosierdzia, teraz wybielona we Krwi Baranka, która jest zmieszana z jej krwią”.

Cały program odbył się w atmosferze wiary, pobożności i wielkiej nadziei na jej kanonizację, chociaż wiemy, że jej męczeństwo już uczyniło ją świętą, o czym zaświadczyła dr Iraci Gomes Bonfim z Instytutu Medyczno-Prawnego, która opiekowała się Siostrą Lindalvą w dniu jej męczeństwa: „Podobnie jak panna młoda, która potrzebuje szczególnej uwagi w dniu ślubu, tak widziałam Siostrę Lindalvę, która szła na idealny ślub, kończąc swoją posługę poświęceniem własnego życia dla innych”.

Niech błogosławiona Lindalva inspiruje nas w naszej codziennej misji, abyśmy odważnie odpowiadali na wezwania, które kieruje do nas Pan!

Siostra Maria de Fatima do Nascimento

*Fragment homilii Dom Lucasa Moreiry Nevesa, ówczesnego kardynała Brazylii, który przez te 30 lat pomagał nam w duchu wiary dostrzec przemianę tragedii w niezaprzeczalne świadectwo miłości, męczeństwa.

Powiązane artykuły