Ephata!

Siostra Inés Morales.

Siostra Miłosierdzia. Hiszpania.

Archiwa