Ephata!

Siostra Renata Bereda.

Siostra Miłosierdzia. Polska.

Archiwa