Byłem głodny, a daliście mi jeść

[Prowincja La Milagrosa – Bogota] „Byłem głodny, a daliście mi jeść” (Mt 25, 35). Na podstawie tego fragmentu biblijnego pragnę podzielić się misją Sióstr Miłosierdzia z Prowincji La Milagrosa w Bogocie – Wenezueli, w czasie kwarantanny i światowej pandemii.

Ponad 250 osób bezdomnych przybywa codziennie w południe do Centrum Cudownego Medalika, aby pod kierunkiem Siostry Nohemí Sánchez, Siostry Miłosierdzia, otrzymać posiłek, który być może jest ich jedynym posiłkiem w ciągu całego dnia. Są to ludzie głodni, bez żadnych zasobów i bez dachu nad głową. Są jednak pod czujną opieką Boga, dobrodziejów i Sióstr Miłosierdzia.

Wielu jest dobroczyńców, którzy przyłączyli się do walki z głodem, dostarczając żywność dla bezdomnych. Każdego dnia Bóg zaprasza ludzi do pomocy w łagodzeniu cierpienia mężczyzn i kobiet mieszkających na ulicach. Rodzina Wincentyńska, na czele z Ojcem Tomažem Mavričem CM, Przełożonym Generalnym, zainicjowała pierwszy krok, zapraszając Rady Prowincjalne do zorganizowania działalności charytatywnej na rzecz najbardziej nieistotnej w dzisiejszym społeczeństwie pod hasłem „W Rodzinie Wincentyńskiej będziemy nadal globalizować miłość, a nie obojętność”.

Siostra Cecilia Triana, Siostra Wizytatorka, wraz z Ojcem Álvaro Mauricio Fernándezem CM, Dyrektorem Prowincji, grupą Sióstr Miłosierdzia i Postulantkami pomagają w codziennej posłudze dokarmiania bezdomnych.

Ale nasi bracia i siostry na ulicy mają także do spełnienia misję: powierzono im rozpowszechnianie Cudownych Medalików wśród osób, które podobnie jak one, są bezdomne w Bogocie. Ta misja ma dwa ważne cele: prosić o ochronę Matki Bożej od Cudownego Medalika dla Kolumbii i całego świata oraz szukać strategii, aby więcej osób mogło poznać Matkę Bożą Niepokalaną od Cudownego Medalika. Każdy ma swój udział w tej inicjatywie, np. nasze starsze Siostry są odpowiedzialne za przygotowanie medalików, które mieszkańcy ulic zabiorą w każdy zakątek stolicy.

Dziękujemy Bogu za tę posługę na rzecz najbiedniejszych wykonywaną przez Siostry Miłosierdzia!

Siostra Sandra Emilce Vivas Ramírez, Siostra Miłosierdzia

Powiązane artykuły

Bliskiego Wschodu

Czułość Boga

Sześć krajów Prowincji Bliskiego Wschodu ma swoje korzenie w Biblii: „Cyrus, król Persji [dzisiejszy IRAN], otrzymuje zadanie zbudowania domu dla

Czytaj więcej…