Na drogach edukacji wincentyńskiej: sposoby weryfikacji naszej obecności i działania!

Od początku istnienia Zgromadzenia, edukacja przedstawiała się jako szczególna przestrzeń dla życia charyzmatem danym przez Boga naszym Założycielom, Świętej Ludwice i Świętemu Wincentemu. Ucząc się z historii i słuchając obecnej rzeczywistości, Pan nadal wzywa nas do misji kochania i służenia poprzez doświadczenie edukacyjne. Współodpowiedzialne za tę wspólną drogę, podjęłyśmy działania i procesy w celu polepszenia jakości naszej pracy, aktywnie angażując wszystkich członków naszych instytucji: Siostry, osoby świeckie, uczniów, rodziny. Jest to kwestia przedsięwzięcia, które przechodzi przez aspekty praktyczne i organizacyjne i implikuje osobisty i zbiorowy wewnętrzny ruch ożywiania charyzmatycznego i ewangelicznego celu, który podtrzymuje naszą obecność w tej przestrzeni. Pod wpływem tej inspiracji dzielimy się trzema inicjatywami, które pomogły nam spojrzeć w kierunku wspólnego horyzontu, który nazwaliśmy Wincentyńską Drogą Wychowania:

1) Spotkanie Dyrektorów (26 i 27 maja 2022), które odbyło się w Domu Prowincjalnym Cudownego Medalika, miało za temat „Na ścieżkach innowacji: Z dynamizmem przeszłości idziemy w teraźniejszość, budując przyszłość”. Wydarzenie to sprzyjało refleksji nad „innowacyjnymi szkołami” i wprowadzało w życie wstępny proces planowania strategicznego naszych placówek w perspektywie lat 2023 do 2027. Zajęto się również tematem „Innowacja opiekuńcza: Duszpasterstwo i Integracja”, który przyczynił się do refleksji nad miejscem i celem misji ewangelizacyjnej w dzisiejszym wincentyńskim projekcie edukacyjnym. W tym horyzoncie, refleksja nad „Charyzmatem w służbie procesu innowacyjnego” doprowadziła nas do dostrzeżenia podstawowych aspektów naszej misji: pierwotnej intuicji św. Wincentego i św. Ludwiki, aby uczynić szkoły sposobem służby ubogim oraz pewnych spostrzeżeń, aby odpowiedzieć na „znaki czasu” w wierności charyzmatowi: nie utracić horyzontu wiary, chronić główny cel naszych instytucji i formować nasze zespoły pedagogiczno-duszpasterskie w charyzmacie wincentyńskim.

2) Planowanie strategiczne Wincentyńskiej Sieci Edukacyjnej inspirowane jest słowami Matki Zuzanny Guillemin: „Innowacja jest znakiem życia. Wszystko, co żyje, musi koniecznie odżywiać się, przekształcać się, stale odnawiać, aby dostosować się do różnych okoliczności. Trwać w bezruchu to skazać się na śmierć”. Planowanie strategiczne Sieci i każdej z naszych 12 instytucji edukacyjnych jest organizowane na sposób uczestnictwa.

Planowanie to będzie służyć jako kompas, który poprowadzi nas drogą ku przyszłości, z wyraźnym zamiarem modernizacji naszych instytucji, wzmocnienia ich administracyjnych i pedagogicznych procesów zarządzania oraz poprowadzenia ich do wzrostu i zrównoważonego rozwoju, w celu wzmocnienia naszej misji edukacyjnej jako instytucji, które chcą przyjąć, w tym samym czasie, potrójną tożsamość bycia szkołą, katolicką i wincentyńską.

3) Spotkanie Duszpasterskie Szkół Wincentyńskich (od 18 i 19 sierpnia 2022 r.), które odbyło się w Domu Prowincjalnym Cudownego Medalika, miało za temat „Na ścieżkach duszpasterstwa: Kontekst – Pamięć – Wychowanie – Charyzmat”. Celem wyboru pogłębienia tych czterech emfaz, które są wzajemnie powiązane i bezpośrednio oddziałują na codzienne życie misji edukacyjnej, jest pomoc w zrozumieniu, jakie horyzonty i podstawowe opcje musimy przyjąć, aby zakwalifikować naszą obecność i opiekuńcze działanie jako Wincentyńskie Szkoły Katolickie w obliczu pluralizmu i złożoności dzisiejszego świata.

Ważne jest, aby zrozumieć, że innowacja i kwalifikacje, które zakładamy, nie są podyktowane marketingowym punktem widzenia. Dla nas jest to poszukiwanie spójności i doskonałości w tym, co robimy w kontekście, w którym jesteśmy umieszczeni, tak jak robił to Jezus w swoich czasach i jak przekazali nam nasi Założyciele. Zawsze zadajemy sobie pytanie, jak służba Jezusowi Chrystusowi w tych, którzy są ubodzy, stawia przed nami wyzwania w rzeczywistości edukacyjnej. Podsumowując, celem bycia w wincentyńskiej edukacji i naszego w niej uczestnictwa jest podjęcie jej dla Królowania Boga.

Specjalna Komisja ds. Edukacji, Prowincja Kurytyby, Brazylia

Powiązane artykuły