Dioroup, Senegal: historia nowej misji

Mniej więcej w 387. rocznicę powstania Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, wspólnota pięciu Sióstr z czterech narodowości z Nouakchott, Mauretania, wyraziła pragnienie wielu innych, którzy chcieli pójść trochę dalej w swoim spotkaniu z Chrystusem w ubogich. Opatrzność Boża towarzyszyła tej ścieżce i sprawiła, że ​​dziś to miejsce ma swoją lokalizację: Diouroup w Senegalu.

Przez ponad rok Prowincja España-Sur prowadziła proces rozeznania, na zakończenie którego Rada Generalna zatwierdziła i przyjęła z radością i nadzieją tę nową misję.

Senegal to świeckie państwo znane ze swojej tolerancji religijnej; jego populacja składa się z 94% muzułmanów i 6% katolików. Kościół katolicki ma 7 diecezji; Diouroup należy do diecezji w Dakarze, mieście, w którym nie ma żadnej wspólnoty religijnej.

Papież Franciszek w swoim przesłaniu DOMUND 2020 (Światową Niedzielę Misyjną) powiedział: „W misji głoszenia Ewangelii wyruszasz, ponieważ Duch cię pobudza i niesie”. Dnia 6 grudnia Wspólnota Parafialna z radością i nadzieją przyjęła trzy Siostry Miłosierdzia, wierząc, że zostały posłane przez Boga, że Duch Święty przyprowadził je do Diouroup. Za ich pośrednictwem całe Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia jest obecne w tym mieście, a obecność Kościoła katolickiego wzbogaca się o nowy charyzmat.

Należy zwrócić uwagę na ważny szczegół: wizerunek i nabożeństwo do Matki Bożej od Cudownego Medalika istniało w tym miejscu przed przybyciem Sióstr! Jasne jest zatem, Kto będzie czuwał nad tą Wspólnotą i jej misją.

Dziękujemy Bogu za Jego natchnienie, oświecenie i opiekę, a Najświętszej Dziewicy za jej wstawiennictwo.

Powiązane artykuły