Kultura odpadów i marnotrastwa

Troska o wspólny dom stała się pilna i pozostaje kontrowersyjna.

2015 – LAUDATO SI’

Kultura odrzucenia, która dotyka zarówno ludzi wykluczonych, jak i przedmiotów, które szybko stają się śmieciami. Zauważamy na przykład, że większość wytworzonego papieru jest wyrzucana bez recyklingu. wzorem jest funkcjonowanie naturalnych ekosystemów: rośliny syntetyzują składniki odżywcze, które stają się karmą roślinożerców. Te z kolei stają się pokarmem zwierząt mięsożernych, zapewniających znaczne ilości odpadów organicznych, które dają początek nowej generacji roślin. Natomiast system przemysłowy… nie rozwinął zdolności pochłaniania i ponownego wykorzystania pozostałości i odpadów.

(Laudato Si’ 22)

Populacja mieszkająca w pobliżu zakładów utylizacji odpadów jest często bardziej narażona niż populacja ogólna, co wiąże się z nierównościami zdrowotnymi w środowisku.

WHO 2015

Przynieś własną torbę na zakupy. Noś butelkę wody wielokrotnego użytku. Powiedz „nie” plastikowym słomkom. Używaj mydła do rąk pod prysznicem. Wspieraj strefę „bez papieru”.

Refleksja

Covid-19 doprowadził do niedoborów różnych zasobów na całym świecie, takich jak żywność, woda i produkty papiernicze, i spowodował, że wielu „zadowoliło się” tym, co posiada.

Jak to wpłynęło na moją perspektywę: co znaczy prowadzić prosty styl życia?

Czy wpłynęło to na jakiekolwiek zmiany w moim myśleniu o tym, czego „naprawdę potrzebuję” lub w moich wzorcach konsumpcji?

Cel 12 zrównoważonego rozwoju ONZ skupia się na zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Do 2050 roku globalna populacja może osiągnąć 9,6 miliarda.

Równowartość prawie trzech planet byłaby wymagana do zapewnienia zasobów naturalnych niezbędnych do utrzymania obecnego stylu życia.

Trzeba tak zatroszczyć się o nasza planetę, by każdy znalazł na niej swoje miejsce.

UN

Inne artykuły

Nie pozostawiać nikogo w tyle

„Nie pozostawiać nikogo w tyle” stało się hasłem przewodnim każdego spotkania w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Hasło to przypomina państwom członkowskim o ich zobowiązaniu do eliminacji

Czytaj więcej…