Służba więźniom

Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, (…) byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. (Mt 25, 34.36)

Św. Wincenty a Paulo otrzymał w Paryżu stanowisko generalnego kapelana galer, dzięki czemu mógł skutecznie przeciwstawić się wielu przypadkom  wykorzystywania więźniów. Traktowano tych mężczyzn jak zwierzęta, nie zapewniając duchowego czy materialnego wsparcia, ani kontaktu z rodziną. Nie zwlekając, Wincenty posłał Siostry Miłosierdzia do służby wśród galerników, aby zanosiły im żywność, opatrywały rany, podnosiły na duchu i  ten sposób przybliżały do Boga. W tamtym momencie historii był to bardzo śmiały i niebezpieczny projekt, jednak zakończony sukcesem.

Wierne początkom, Siostry Miłosierdzia kontynuują misję odwiedzania więźniów i dopomagania do zmiany życia. Za przykładem Jezusa jesteśmy przekonane, że każdy zasługuje na „drugą szansę”, dlatego obok duchowego wsparcia ofiarujemy pomoc w reintegracji ze społeczeństwem.

Niektóre nasze Siostry i Wspólnoty lokalne służą poprzez:

  • przygotowywanie posiłków w więzieniach
  • opiekę nad chorymi więźniami
  • prowadzenie kursów dla więźniów
  • odwiedzanie więźniów
  • utrzymywanie kontaktu z ich rodzinami
  • przyjmowanie byłych więźniów w przygotowanych dla  nich centrach