Służba bezdomnym

Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. (Mt 8,20) 

Każdego dnia coraz więcej osób: mężczyzn, kobiet i dzieci, znajduje się na ulicy. Powody ich bezdomności są różne, zawsze jednak wiąże się ona z bólem i pewnym momentem krytycznym w ich życiu naznaczonym samotnością, niepewnością, przemocą i brakiem nadziei. Na ogół społeczeństwo boi się bezdomnych i chciałoby się pozbyć ich z ulicy, jednak ich reintegracja i zapewnienie warunków godnego życia są często bardzo trudne.

W pracy z bezdomnymi ofiarujemy im nasz szacunek, przyjaźń i służbę, która nie osądza. Staramy się tworzyć wszelkie rodzaje posług konieczne do ponownego włączenia osoby w społeczeństwo. Służba ta obejmuje:

 • miejsca przyjmowania
 • noclegownie
 • wydawanie żywności
 • opiekę zdrowotną
 • zaopatrywanie w odzież
 • izby wytrzeźwień
 • dostęp do bezpłatnych usług publicznych
 • schroniska
 • zakwaterowania tymczasowe
 • walkę z analfabetyzmem i programy promujące
 • pomoc prawną
 • pomoc w poszukiwaniu pracy