Promocja kobiet

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. (Rdz 1,27)

Kobieta jest równa mężczyźnie w godności, gdyż oboje zostali stworzeni na obraz Boży. Było to tak oczywistym dla Jezusa, że chociaż wiedział, iż Jego postępowanie sprzeciwia się współczesnym zasadom religijnym, to jednak rozmawiał z kobietami, pozwalał im zbliżać się do siebie, dotykać i podążać za sobą. Kobiety odgrywają ważną i szczególną rolę w budowaniu Królestwa Bożego, a ich specyficzne cechy i zdolności powinny być uznawane i doceniane ze względu na istotny wkład w społeczeństwo.

Kobiety stanowią 50% ludzkiej populacji, lecz w licznych kulturach i społeczeństwach są wykorzystywane i nie przyznaje się im należnego miejsca. W wielu miejscach należą do grupy najbardziej narażonej na przemoc. Jako Siostry Miłosierdzia – kobiety, uczennice Jezusa oraz sługi Ubogich i marginalizowanych – oddajemy się służbie na rzecz promocji kobiet.

Pracujemy z nimi dla zadośćuczynienia istniejącej wciąż nierówności poprzez:

  • wspieranie projektów promujących kobiety
  • schroniska dla kobiet
  • oferowanie alternatyw kobietom, które wpadły w pułapkę prostytucji
  • promocję roli kobiet w społeczeństwie