Posługi opiekuńczo-zdrowotne

Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! (…) byłem chory, a odwiedziliście Mnie. (Mt 25, 34.36)

Pierwszą misją Sióstr Miłosierdzia było odwiedzanie ludzi ubogich i chorych w ich domach. W pouczeniach dawanych Siostrom odnośnie ich służby, św. Wincenty i św. Ludwika zalecali bycie uważnymi na drobne rzeczy, które mogły przynieść ulgę chorym.

Z odzyskaniem utraconego zdrowia zawsze wiąże się polepszenie jakości życia, dlatego stosownie do różnych okoliczności, nasze Siostry poszukują najlepszych sposobów wyjścia naprzeciw fizycznym i duchowym potrzebom ludzi chorych. Posługując się niektórymi najnowocześniejszymi środkami współczesnej medycyny, pragną służyć ze współczuciem, serdecznością i szacunkiem – cnotami tak ważnymi dla naszych Założycieli.

Troska o zdrowie to pierwsza potrzeba każdej osoby. Czynimy z tego priorytet, dlatego:

  • posługujemy chorym na AIDS
  • pracujemy szpitalach i klinikach
  • opiekujemy się chorymi Siostrami we Wspólnotach
  • posługujemy w kapelanii szpitalnej
  • prowadzimy przychodnie
  • podejmujemy walkę z trądem

Projekt DREAM (ang. Drug Resource Enhancement against AIDS and Malnutrition) – „Zwiększenie Zasobów Środków Medycznych w walce z AIDS i Niedożywieniem” – zapewnia bezpłatne, kompleksowe leczenie mieszkańcom Afryki będącym nosicielami wirusa HIV, przy czym szczególny nacisk położony jest na działania prewencyjne w stosunku do dzieci w okresie prenatalnym, których matki są nosicielkami wirusa. Poza tym, DREAM koncentruje się na tworzeniu potencjału lokalnego poprzez organizowanie szkoleń dla miejscowej ludności, celem zapewnienia swojej działalności zrównoważonego rozwoju. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia obsługuje obecnie centra DREAM w Kamerunie, Kenii, Mozambiku, Nigerii i Republice Demokratycznej Kongo. Więcej informacji (w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim) można znaleźć, klikając tutaj.